Дентален център Д-р Динкова -  дентално лечение
 

          

Има дежурен лекар по дентална медицина всяка събота        

 С работно време:

10.00 ч.  – 17.00 ч.

 

Гр. Варна 9000

Бул. „Кн. Мария Луиза ” № 27

Тел. 052 63 77 77

моб. 0878 90 99 62