Дентален център  Динкови -  дентално лечение

Има дежурен лекар по дентална медицина всяка събота.

С работно време:

10.00 ч. – 17.00 ч.

Гр. Варна 9000

Бул. „Кн. Мария Луиза ” № 27

Тел. 052 63 77 77

моб. 0878 63 77 79